بازگشت به پروژه

واحد های موجود برج دوقلوی سیمرغ فردیس

شماره واحد اتاق خواب سرویس بهداشتی مساحت (مترمربع)
A10 3 2 150
B4 3 2 115
A11 3 2 135
B17 2 2 100
B41 2 2 100
A12 3 2 115
B96 3 2 135
2
2
2
2
2
2
2

پروژه ها

برج دوقلوی سیمرغ فردیس
برای دریافت اخبار و پیشنهادات منحصر به فرد در مورد آخرین پروژه ها ثبت نام کنید
 
 

سرمایه گذاری ساختمانی سیمرغ

شرکت سرمایه گذاري ساختمانی سیمرغ، یک شرکت پیشرو در ساخت منازل با کیفیت و با قیمت مناسب می باشد. ما اعتقاد داریم آنچه که می سازیم، یک سبک زندگی ایجاد می کند—در نتیجه هدف ما این است که در تمام پروژها، ملاحظات اجتماعی، زیست محیطی و انسانی را مد نظر قرار دهیم.