بازگشت به پروژه

گالری تصاویر ملک

نمای داخلی واحد برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

نمای داخلی واحد برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

(بزرگنمایی تصویر)

نمای داخلی اتاق خواب برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

نمای داخلی اتاق خواب برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

(بزرگنمایی تصویر)

لابی مجلل برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

لابی مجلل برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

(بزرگنمایی تصویر)

سالن اجتماعات برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

سالن اجتماعات برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

(بزرگنمایی تصویر)

نمای داخلی آشپزخانه برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

نمای داخلی آشپزخانه برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

(بزرگنمایی تصویر)

نمای ورودی برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

نمای ورودی برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی دیگر از واحدهای برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

نمایی دیگر از واحدهای برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی دیگر از اتاق خواب برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

نمایی دیگر از اتاق خواب برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

(بزرگنمایی تصویر)

اتاق بازی ویژه کودکان برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

اتاق بازی ویژه کودکان برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

(بزرگنمایی تصویر)

اتاق بازی ویژه ساکنین برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

اتاق بازی ویژه ساکنین برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی از باشگاه و تجهیزات ورزشی برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

نمایی از باشگاه و تجهیزات ورزشی برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

(بزرگنمایی تصویر)

نمای داخلی پارکینگ سرپوشیده برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

نمای داخلی پارکینگ سرپوشیده برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

(بزرگنمایی تصویر)

فضای سبز و آب نما برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

فضای سبز و آب نما برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

(بزرگنمایی تصویر)

نمای خارجی برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

نمای خارجی برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی دیگر از آشپزخانه برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

نمایی دیگر از آشپزخانه برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

(بزرگنمایی تصویر)

نمای خارجی برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

نمای خارجی برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

(بزرگنمایی تصویر)

نمای دیگر از سالن اجتماعات برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

نمای دیگر از سالن اجتماعات برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

(بزرگنمایی تصویر)

نمای دیگر از لابی ورودی برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

نمای دیگر از لابی ورودی برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

(بزرگنمایی تصویر)

نمای دیگر از قسمت ورودی برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

نمای دیگر از قسمت ورودی برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

(بزرگنمایی تصویر)

نمای دیگر از پارکینگ سرپوشیده برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

نمای دیگر از پارکینگ سرپوشیده برج دوقلوی مسکونی سیمرغ

(بزرگنمایی تصویر)

پروژه ها

برج دوقلوی سیمرغ فردیس
برای دریافت اخبار و پیشنهادات منحصر به فرد در مورد آخرین پروژه ها ثبت نام کنید
 
 

سرمایه گذاری ساختمانی سیمرغ

شرکت سرمایه گذاري ساختمانی سیمرغ، یک شرکت پیشرو در ساخت منازل با کیفیت و با قیمت مناسب می باشد. ما اعتقاد داریم آنچه که می سازیم، یک سبک زندگی ایجاد می کند—در نتیجه هدف ما این است که در تمام پروژها، ملاحظات اجتماعی، زیست محیطی و انسانی را مد نظر قرار دهیم.